.

Vízlexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | S | T | Ü | V | W | Z

Fagyhatár

A téli időszakban 0 fok alá hűlő talajréteg legnagyobb vastagsága. Hazánkban a mértékadó fagyhatár: 1 méter. A víz- és csatornavezetékeket ez alá a mélység alá helyezzük a fagyáskár megelőzése érdekében.

Fehérjék

Az élő szervezetekre jellemző C, H, O, N és S tartalmú makromolekulák, melyek aminosavak kapcsolódásával jönnek létre.

Fertőtlenítés

A mikroorganizmusok elpusztítása, inaktiválása fizikai (magas hőmérséklet, sugárzások) és kémiai hatásokkal (pl. klór, hidrogén-peroxid). A fertőtlenítés nem azonos a sterilizálással.

Főgyűjtő

A csatornarendszer "artériája", a legtöbb szennyvizet szállító, ennek megfelelően legnagyobb átmérőjű csatornája.

Fölös Iszap

Az eleveniszapos tisztítás során a szerves anyagok lebomlásakor keletkezik.

Folyadékok

Olyan anyagok, amelyekben a molekulák egymás között szabadon mozognak, de nem igyekeznek szeparálódni, mint a gázok molekulái.

Folyó

Nagyobb természetes vízfolyás.

Forrás

A felszínalatti víz természetes körülmények között lép felszínre.

Forráspont

Az a hőmérséklet, amelyen a folyadék gőzzé alakul.