.

Vízlexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | S | T | Ü | V | W | Z

Édesvizek

A szárazföldek kis sótartalmú természetes felszíni és felszín alatti vizei.

Egyesített Csatornarendszer

A szennyvizet és a csapadékvizet azonos rendszerben gyűjti össze és vezeti a szennyvíztisztító telepre.

Előtisztítás

A szennyvíztisztításkor a biológiai tisztítást megelőző műveletek: rács, homokfogó, előülepítő.

Élővíz

Olyan állandó vízfolyás, folyó, tó, amelyben a víz cserélődése folyamatos.

Emésztőgödör

Csatornázatlan településen a szennyvizet befogadó, földbe ásott gödör, melynek tartalmát időszakonként eltávolítják.

Erózió

Mozgó víz, jég, a szél földfelszínt alakító, termőtalajt lepusztító, környezetre káros hatása.

Eső

A folyékony víz-részecskéket túl nagy méretük miatt az atmoszféra nem képes megtartani. Az átmérőjük általában 5 mm-nél nagyobb és a földre érésük sebessége nagyobb, mint 3 m/s, mozdulatlan légtérben.

Eutrofizáció

Fölös mennyiségű növényi tápanyag vízbe jutásakor az algák elszaporodnak, felborítva a természetes egyensúlyt.

Evaporáció

Párolgás.