.

Vízlexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | S | T | Ü | V | W | Z

Csap

A vízelosztó rendszerekben a vezeték elzárására szolgáló szerelvény. Az amit a köznyelv csapnak nevez az műszaki szempontból szinte kivétel nélkül mind szelep.

Csapadék

Az a folyamat, amikor az atmoszférikus nedvesség a földre hull, mint eső, jégeső, havaseső vagy hó, illetve a föld felszínén kicsapódó harmat és dér.

Csapadékvíz Csatorna

A települések, ipartelepek területére hulló csapadékot elvezető csatorna. Ez lehet nyílt árok, vagy zárt csatorna is.

Csáposkút

Partiszűrésű víztermelő kút. A függőleges, hengeres vízzáró aknából ún. szűrőcsövek (csápok) nyúlnak ki a földbe. A sugarasan kihajtott csápok együttes hozama adja a kitermelhető víz mennyiségét.

Csatorna

A csapadékvizek, szennyvizek gyűjtésére és elvezetésére szolgáló létesítmény. Lehet nyitott, vagy felszín alatti, zárt szelvényű. A szelvény lehet trapéz, kör, tojás, négyszög vagy békaszáj. Üzeme szerint a csatorna lehet gravitációs, nyomás alatti vagy vákuum rendszerű.

Csatorna-gyökér

Fa vagy egyéb növény gyökérrendszere, amely a csatorna terébe behatol.

Csatornabúvár

Csatornarendszerek állagvizsgálatát, felmérését és tisztítását végző dolgozó.

Csatornadugulás

Zárt szelvényű csatorna szelvényének elzáródása, például a homok leülepedése, gyökérbenövés vagy csatornatörés miatt.

Csatornahasználati Díj

A közcsatornák használatáért a szolgáltató cégnek fizetendő díj.

Csatornaiszap

A csatornában folyó szennyvíz által szállított szerves ill. ásványi anyagok, melyek a csatornafenékre ülepedhetnek és feliszapolódást okozhatnak.

Csatornaöblítés

A csatorna tisztítás módja. Nagy sebességű és nagy mennyiségű vizet vezetnek a csatornába, eltávolítva ezzel a leülepedett anyagokat.

Csatornarendszer

A szennyvízgyűjtő csatornarendszer a lakások, intézmények és ipar szennyvizeit gyűjti össze és szállítja a szennyvíztisztító telepre.