.

Tanárok - Szennyvízellátás

Az elhasznált víz útja

A szennyvíz szakszerű elvezetése és hatékony megtisztítása elsőrendű környezetvédelmi és közegészségügyi feladat. Történelmi örökségünk, hogy a szennyvízcsatorna-ellátottság ma Magyarországon sajnálatosan elmarad az ivóvízhálózat 98%-os kiépítettségétől.

A háztartásoknak csak a kétharmadát éri el. Elsősorban a kistelepülések ellátottságában vannak hiányok, mivel az egy lakosra jutó költségek ott jóval magasabbak, mint a városokban.

A felszín alatti vizek tisztaságának megóvása miatt rendkívül fontos, hogy azoknál a fogyasztóknál, akiknél még nem épült ki a csatornahálózat, a zárt házi szennyvíztároló mindig olyan anyagból készüljön, mely megakadályozza a szennyvíz talajba történő szivárgását. Létfontosságú, hogy a szippantott szennyvíz végül tisztítóműbe kerüljön.

A szennyvíztisztítás technológiája

A szennyvíztisztító telepeken először rácsokkal szűrik ki a nagyobb méretű szilárd anyagokat, majd leülepítik a szennyvízben található homokszerű szennyeződést. Ezt követi a biológiai tisztítás, melynek során a természetben is előforduló aerob- és anaerob baktériumok segítségével eltávolítják a szennyvízből a szerves anyagokat.

A mechanikai és biológiai tisztítás után, bizonyos esetekben harmadik fokozatú tisztítást is alkalmazni kell, amely a vízben még jelenlévő közvetlenül felvehető növényi tápanyagok (foszfor, nitrogénvegyületek) eltávolítását célozza. A legutolsó tisztítási fázis a fertőtlenítés, melynek célja a fennmaradó fertőzésveszély megszüntetése. A tisztítási folyamat során keletkező szennyvíziszapot első lépésben vízteleníteni kell, az így kapott szennyvíziszapot komposztálják, és a mezőgazdaságban (szigorú feltételek mellett, bizonyos növényféleségeknél pl. energiaültetvényeknél, csonthéjasoknál) hasznosítják. Környezetbarát és gazdaságos megoldás, amikor a szennyvíziszap rothasztásával még biogázt is előállítanak, melyből gázmotor segítségével villamos áramot termelnek, mely fedezi a szennyvíztisztító mű igen jelentős energiaigényét.

A folyamatok természetesen szigorú technológiai és minőségügyi előírások alapján zajlanak, a szolgáltató szakemberei mellett a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek is vesznek és vizsgálnak vízmintáka a hálózat különböző pontjain, a szennyvíztisztító telepen, illetve a befogadó élővíznél. Határérték túllépésért súlyos bírság jár. A szennyvíztisztítás technológiája igen gyors ütemben fejlődik, így hetente újabb és újabb eljárások látnak napvilágot. Ahogy nincs két egyforma összetételű szennyvíz, ugyanúgy nincs két egyforma tisztítási feladat sem, és a gazdasági erőforrások is különbözőek. Az alkalmazandó tisztítási technológia kiválasztása bonyolult szakmai kérdés.