.

Víz Világnap - fotó és rajzpályázatRajzpályázat: „Dolgounk a vízzel…” – Eredményhirdetés!

Kedves résztvevők és érdeklődők!

A Magyar Víziközmű Szövetség „Dolgunk a vízzel…” című rajzpályázata véget ért. A sok színes, kreatív és egyedi pályamunka közül közönségszavazás döntött a nyertesekről.

Nyertesek:

5-9 éves korosztály
 1. helyezett: Supper Dorina (Veszélyben a víz!)


 2. helyezett: Bodó-Nagy Szilveszter (Víztisztítók)


 3. helyezett: Sándor Bence (Ne szennyezd a vizet!)
  Vasvári Pál Általános Iskola, Dunaújváros


10-14 éves korosztály
 1. helyezett: Bodó Nagy Helga (Életünk a víz)


 2. helyezett: Szalai Panni (Körforgás)


 3. helyezett: Könnyű Angelika Ibolya (Vizek - mesterségek)
  Encsencs- Penészlek- Nyírvasvári Általános Iskola PENÉSZLEKI Telephelye


Sajnálatos módon fotó kategóriában beérkező szavazatok hiányában nem született nyertes pályázat.

Nyeremények:

 1. helyezett – Tablet
 2. helyezett – Okostelefon
 3. helyezett – MP4 lejátszó

A pályázat célja az volt, hogy ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a környezetükben zajló vízzel, ivóvízzel és ezek megóvásával kapcsolatos teendőkre, folyamatokra, közelebb hozzuk a víz és ivóvízellátás kapcsolatát illetve értelmezési módjait az 5-14 éves gyerekekhez, aktivizáljuk őket a vízzel kapcsolatos kreatív gondolkodásra. Ösztönözni kívánjuk továbbá a résztvevőket arra, hogy gyűjtsenek információt a verseny témájával kapcsolatban és a megszerzett ismereteiket rendszerezve alakítsák ki saját álláspontjukat, elképzeléseiket kreatív módon, majd azt az alkotások segítségével mutassák azt be.

Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönjük minden gyermeknek az alkotó kedvét és a lelkesedését, és minden tanítónak az elhivatottságát és a szervező tevékenységét!

Beküldött képekA pályázat leírása

Magyar Víziközmű Szövetség Víz Világnapjához kötődő

"Dolgunk a vízzel..." országos rajz- és fotópályázatot hirdet

 

Az ENSZ közgyűlésének 1992-93. évi ülésszaka vezette be az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia javaslatára, hogy március 22. a Víz Világnapja. A Magyar Víziközmű Szövetség ebből az alkalomból hirdeti meg országos rajz- és fotópályázatát. Az idei év nemzetközi szlogenje a „Víz és mesterségek”, amelyhez kapcsolódóan "Dolgunk a vízzel..."címmel és témában várjuk a pályázati anyagokat.

A résztvevők rajzolhatnak, festhetnek vagy fotót készíthetnek, a képzeletnek most semmi nem szab határt. Amennyiben a pályázó rajzzal kíván nevezni, úgy kizárólag kézzel készített alkotásokat fogadunk el.

A versenyben résztvevőktől azt várjuk, hogy rajzaikkal vagy fotóikkal mutassák meg, hogy mennyi szaktudás és tapasztalat áll minden csepp ivóvíz mögött valamint azt, hogy kik és mit tesznek azért, hogy a csapból mindennap ivóvizet fogyaszthassunk, illetve kik és mit tesznek azért, hogy a szennyvizet megtisztítsák! Ismerkedj meg a vízműves szakemberekkel és rajzodon vagy fotódon keresztül mutasd be Őket másoknak is!

A verseny célja, hogy ráirányítsuk a fiatalok figyelmét a környezetükben zajló vízzel, ivóvízzel és ezek megóvásával kapcsolatos teendőkre, folyamatokra, közelebb hozzuk a víz és ivóvízellátás kapcsolatát illetve értelmezési módjait az 5-14 éves gyerekekhez, aktivizáljuk őket a vízzel kapcsolatos kreatív gondolkodásra. Ösztönözni kívánjuk továbbá a résztvevőket arra, hogy gyűjtsenek információt a verseny témájával kapcsolatban és a megszerzett ismereteiket rendszerezve alakítsák ki saját álláspontjukat, elképzeléseiket kreatív módon, majd azt az alkotások segítségével mutassák be.

A pályázaton résztvevők köre: 5-14 éves gyerekek pályázhatnak egyéni alkotásokkal. Rajz kategóriában a pályázók két korcsoportban versenyeznek 5-9 éves korosztályban, illetve 10-14 éves korosztályban. Fénykép kategóriában a pályázóknál nincs korosztályi bontás.

A pályázatban résztvevők egy alkotást küldhetnek be vagy fotó esetén egy témáról készült fotósorozatot. A részvételhez a pályázónak meg kell adnia nevét, életkorát, címét, e-mail*[1] címét, valamint a rajz, vagy fotó elküldésével elismeri, hogy az eljuttatott mű a saját munkája.

A rajzokat elektronikusan a http://www.vizkincs.hu/ oldalon való feltöltéssel fogadjuk 2016. február 20. és március 21. között illetve e-mailen a [email protected] címre, vagy postai úton, a Magyar Víziközmű Szövetség címére (1051 Budapest, Sas u. 25. IV. emelet) megküldve várjuk. A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a nevet, kort, lakcímet, e-mail címet. A pályamű bármilyen technikával készülhet, A4-es méretben.

Fotók esetében a beküldött alkotások optimális felbontása: 1500 × 2000 pixel (vagy a nyomtatási méret beállítása esetén: 13 × 18 cm). Az e-mailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg a 13 Mb-ot; ha ennél nagyobb a képek terjedelme, akkor kérjük több e-mailhez csatolják azokat. Aki a méretkorlátozást figyelmen kívül hagyja, számítson arra, hogy a levelező szolgáltatók esetleg nem továbbítják a küldeményüket.

A beküldött anyagokért felelősséget nem vállalunk, a pályaműveket nem küldjük vissza. A rajzokat a közönség fogja elbírálni. A rajzversenyen résztvevők pályázati anyaguk elküldésével elfogadják a pályázati feltételeket és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Víziközmű Szövetség a pályázattal kapcsolatos publikációkban az alkotásokat térítésmentesen használja. A szervezők a díjakat az értesítést követően 2016. márciusában postázzák a díjazottaknak.

Közönségszavazás:

A beérkezett pályaműveket szavazásra bocsátjuk www.vizkincs.hu oldalunkon. Ezekre 2016. március 1. és március 21 között lehet szavazni, és a díj odaítélése ezen szavazatok alapján történik.
(A pályázatban egy helyről [IP számról] egy szavazat adható le.)

A beküldéssel a pályázó/szülő hozzájárul, hogy a pályaművet (nevével együtt) a Magyar Víziközmű Szövetség feltöltse I love csapvíz! Facebook oldalára és a www.vizkincs.hu weboldalára, valamint ahhoz, hogy a beadott pályamunkáról készült felvételek a meghirdető szervezet honlapján, kiadványaiban megjelenjenek. A pályázatban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezeli a Magyar Víziközmű Szövetség (adatkezelő). Az adatszolgáltatás önkéntes. A pályázók személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, életkor, postai cím és e-mail cím, amelyeket a regisztráció során, a jelen pályázati feltételek ismeretében önkéntesen megadtak.

Eredményhirdetés: 2016. március 23.

Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítjük, és ki is hirdetjük a www.vizkincs.hu és az I love csapvíz Facebook oldal webes felületein.

A pályázat jutalmazása:

Minden kategóriában és korosztályban a helyezést elérő pályaműveket az alábbi módon díjazzuk:

 1. I.                   helyezett – Tablet
 2. II.                helyezett – Okostelefon
 3. III.             helyezett – MP3 lejátszó

Jognyilatkozat

A résztvevő a pályázaton való indulásával, alkotás feltöltésével, az adatai megadásával az általa készített alkotás (továbbiakban „hozzájárulás” vagy „résztvevői hozzájárulás”) tekintetében kizárólagos, időben és térben, valamint a felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, felhasználási jogot biztosít a Magyar Víziközmű Szövetség részére, bárminemű ellentételezés (díjazás) nélkül. Magyar Víziközmű Szövetség a felhasználási jog alapján különösen jogosult a feltöltött alkotást nyilvánossághoz közvetíteni, többszörözni, másolni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, különösen a pályázat során, a pályázattal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, illetve azokból részleteket bemutatni, annak témáját felhasználni a publikálásra kerülő különböző pr anyagokban bárminemű díjazás nélkül. Magyar Víziközmű Szövetséget semmilyen kötelezettség nem terheli a résztvevői hozzájárulások felhasználását, ill. közzétételét illetően.

A felelősség a jogosulatlan felhasználásért és a jogszabályok esetleges megsértéséért teljes mértékben a résztvevőt terheli. A résztvevő a regisztrációval egyben tudomásul veszi, hogy a jelen pályázat feltételeknek nem megfelelő pályázói hozzájárulás a pályázatban való részvételből kizárásra kerül.

Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kifejezetten kijelenti és szavatol érte, hogy az általa a pályázat keretében a feltöltött alkotások, mint szerzői művek tekintetében korlátozás nélkül és önállóan jogosult a jelen pályázati kiírásban meghatározott jognyilatkozatokat megtenni és a jelen pályázati kiírásban meghatározott felhasználási jogokat Magyar Víziközmű Szövetség részére biztosítani. Résztvevő a pályázaton történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Magyar Víziközmű Szövetséggel szemben 3. személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, köteles a Magyar Víziközmű Szövetséget ezen igények alól haladéktalanul és teljes körűen mentesíteni.[1] *Amennyiben a pályázónak még nincsen saját email címe, így a szülő/gondviselő email címe kerül megadásra.